Du har som medlem af Dansk IT adgang til DIT Akademi – og dermed har du som noget helt nyt også adgang til online-delen af Dansk IT’s konferencer. Online-delen af konferencerne foregår nemlig lige her på DIT Akademi.

Vi arbejder løbende med formaterne og den programmæssige sammensætning på vores konferencer, så de altid er fagligt skarpe og af høj kvalitet, uanset om de er korte eller lange, smalle eller brede.

Nogle konferencer gør vi tilgængelige online i deres helhed, i andre tilfælde udvælger vi de dele af programmet, som er relevante for online-deltagelse. Det gælder, uanset om der er tale om livestreaming, eller om vi streamer indhold optaget tidligere. Det online-materiale, som du ikke når at se live, vil du kunne tilgå i videoteket – igen og igen.

Både virtuel og fysisk deltagelse
Som udgangspunkt arbejder vi fremover med hybridformater på vores konferencer. Det betyder, at vi tager imod deltagere både ’on-site’ og online.

Vil du med på konferencen on-site, er du velkommen. Det er der en merpris for, ikke mindst fordi vi har begrænsede pladser, uanset hvor vi er, og for at vi kan tilbyde den bedste oplevelse på stedet. Prisen vil afhænge af det enkelte arrangement.

Vi tilpasser løbende programmet – men du allerede nu glæde dig til bl.a. konferencen Cyber Security 2022 og meget mere.

Virtuel 2021