Tema: AI og chatbots

I dette tema kan du udforske generative AI løsninger, forstå ChatGPT og prøve kræfter med AI værktøjer som kan understøtte dit arbejde.