DIT Mentorprogram

Bliv en del af Dansk ITs mentorprogram og styrk din faglighed og dit netværk. Lige nu søger vi både Mentorer og Mentees.

Formålet med Dansk IT's mentorprogram er at give en ramme for erfaringsudveksling, læring og sparring mellem Mentorer og Mentees inden for området digitalisering, IT og arbejdsliv.

Mentorprogrammet en del af medlemskabet hos Dansk IT, og du har mulighed for både at tilmelde dig som Mentor og som Mentee.

Dansk IT står for matchet mellem Mentor og Mentee. Matchet skabes på basis af interesseområder og kompetencer. Du kan læse mere om Mentor og Mentee rollerne nedenfor. 

  • Din rolle som Mentor: Som mentor ønsker du at dele du af de erfaringer og den viden som du sidder inde med. Vi stiller en række værktøjer til rådighed som du kan gøre brug af, men vigtigst er lysten til at ville lytte og give gode råd og vejledning baseret på egne erfaringer.
  • Din rolle som Mentee: Som Mentee ønsker du at få sparring og vejledning i forhold til karriere og kompetencer. Det vil være dig som er ansvarlig for at række ud til din Mentor, og du vil være med til at sætte dagsorden for de møder og samtaler du har med din Mentor. 

Kom med i mentorprogrammets pilotforløb

I efteråret 2024 sætter vi gang i et pilotforløb på seks måneder hvor du kan være med til at afprøve mentorprogrammet. Vi søger både Mentorer og Mentees som vil prøve mentorprogrammet af og give feedback på form og forløb undervejs. Dansk IT bistår med vejledning og inspiration til rammesætning for møderne.

Konkret om forløbet:

  • Slut august 2024: Match mellem tilmeldte Mentorer og Mentees
  • Start september 2024: Opstartsmøde mellem Mentor og Mentee med vejledning fra Dansk IT
  • September - december 2024 : 2-3 møder sparringsmøder mellem Mentor og Mentee (møderne kan være kaffemøder, telefonmøder eller online møder)
  • December 2024 - januar 2025: Evaluering på forløbet sammen med Dansk IT.

Har du lyst til at blive en del af dette spændende forløb? Vi søger både efter Mentorer som har lyst til at dele ud af erfaringer og viden, og Mentees som ønsker sparring både fagligt og personligt. Tilmeldingen lukker d. 10. august 2024.

Tilmeld dig her

 

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Signe Dyrby på ssd@dit.dk.