Ringsted Kommune: Dansk IT styrker vores kompetencer og skaber et fælles sprog

Det kan være altafgørende med løbende kompetenceudvikling. Det er både en forudsætning for at tiltrække og fastholde dine medarbejdere, og det er nøglen til din virksomheds digitale succes. Med en virksomhedsaftale hos Dansk IT, hjælper vi jer med at komme i mål.

Københavns Kommune, Københavns Universitet, Statens IT og nu også Ringsted Kommune er eksempler på organisationer, der allerede har lavet en aftale hos Dansk IT, der er tilpasset den enkelte virksomheds behov, ønsker og udvikling. Vi har talt med Hanne Lindholm, der er stabschef i Jura, Digitalisering og IT i Ringsted Kommune, og som har indflydelse på deres virksomhedsaftale.

- Vi har valgt at lave en virksomhedsaftale med Dansk IT for blandt andet at give den øverste ledelse (koncernledelsen) adgang til den vidensbank, Dansk IT har med DIT Akademi. Det vil for det første give os en mulighed for at få et fælles sprog, når vi taler nye teknologier, digitalisering og digital ledelse. For det andet vil det give den enkelte leder indblik i mulighederne i sit fagområde. Det giver os som ledergruppe et mere kvalificeret udgangspunkt, end når vi kontaktes af leverandører som vil sælge deres produkt.

En virksomhedsaftale hos Dansk IT består af nogle helt grundlæggende fordele, og derudover finder man sammen frem til specifikke ønsker og muligheder, der tilpasses den enkelte virksomhed. Følgende fordele er gældende for alle virksomhedsaftaler:

  • Adgang til mere end 70 webinarer om året på læringsplatformen DIT Akademi
  • Gratis adgang til e-learning af høj faglig kvalitet på GoLearn og Skillsoft
  • Markante rabatter på kurser, konferencer og netværksgrupper
  • Målrettet on-boarding, læring og opfølgning med udgangspunkt i jeres mål
  • Jeres eget personlige site på DIT Akademi med indhold til jeres medarbejdere

Læringsplatformen DIT Akademi skaber kort sagt de bedste rammer for, at du som både leder og medarbejder kan øge og udvikle dine kompetencer inden for it og digitalisering.

Hanne Lindholm har haft stor indflydelse på udarbejdelsen af virksomhedsaftalen for Ringsted Kommune, og hun er ikke i tvivl om, hvordan et medlemskab kan bidrage til at udvikle både hende, ledelsen og den enkelte medarbejder i hendes stab.

- Ud over koncernledelsen, har jeg valgt at lave aftalen for alle medarbejderne i min stab, der varetager opgaver inden for blandt andet IT, RPA, sikkerhed, ledelsesinformation, support og digitalisering. Med adgangen til DIT Akademi er det muligt at styrke vores viden inden for konkrete emner, men det er også muligt, at vi på tværs af staben kan arbejde med fx awareness-kampagner eller strategi.

- Vi bruger virksomhedsaftalen som en del af vores fælles og individuelle kompetenceudvikling. Vi vil løbende følge op på i hvilken udstrækning det anvendes, samt give feedback til Dansk IT med forslag til fx andre kurser, hvis vi ser behovet.

Er du blevet nysgerrig på at høre mere om vores virksomhedsaftaler? Læs om alle fordelene her.