Tema: Den digitale arbejdsvirkelighed

I dette tema sætter vi fokus på den nye digitale arbejdsvirkelighed. Du kan f.eks. få overblik over de muligheder og udfordringer, der er med at arbejde online og hybridt samt blive klogere på hvilke online værktøjer, som kan være godt at have i værktøjskassen.

virtual work

Virtual work in the new normal [E-learning]

Bliv klædt godt på til fremtidens virtuelle arbejde. Gennem dette Skillsoft forløb kan du få indblik i hvordan du skaber det bedste hjemmearbejdsmiljø, holder gejsten og produktiviteten oppe samt vedligeholder netværk og relationer med kollegaerne.
Hybride møder

Hybride møder - tips og tricks [Video]

Vi dykker ned i værktøjskassen til det hybride møde og deler erfaringer om gode og interaktive møder hvor deltagerne både er fysisk til stede og online.
Run interactive digital events

Run Interactive Digital Events [Video]

In this video we will take you through practical examples and tips for running interactive digital events.