Tema: Få værdi ud af data

I dette tema sætter vi fokus på, hvordan data kan give værdi. Mange organisationer har masser af data og datakilder, men hvordan får man mest muligt ud af sine data, og hvilke værktøjer kan der tages i brug for at sikre at arbejdet med data giver værdi til organisationen? Bliv klogere på hvilke muligheder der findes for at arbejde med data i organisationen. Du kan blandt andet finde inspiration til, hvordan data kan bruges til at understøtte forskellige processer og beslutninger. Derudover kan du få indblik i anvendelige værktøjer til dataarbejdet.