MitID har afværget katastrofen

I 2022 skulle danskerne gå fra NemID til MitID, og overgangen mødte stor kritik fra både borgere og eksperter. Men her et år senere har danskerne taget den nye digitale platform til sig. Den nye rapport, IT i praksis® fra Rambøll og Dansk IT, viser, at kun 7 pct. af danskerne nu ser MitID som en dårlig løsning – på samme tid sidste år var hver fjerde dansker utilfreds med løsningen.

IT i praksis 2023-24
Omstillingen fra NemID til MitID medførte sidste år et stort pres på kommunernes Borgerservice, da mange oplevede problemer med at aktivere appen og skulle have hjælp hos Borgerservice. Nu har de fleste danskere fået aktiveret appen, og den er blevet opdateret for at gøre brugen nemmere og mere sikker. Det har øget brugernes tilfredshed markant.

”Det er en meget positiv, men også påkrævet udvikling, da MitID er nøglen til næsten alle personlige, digitale services i Danmark,” siger Asger Højen Danielsen, der er ekspert i offentlig digitalisering hos Rambøll Management Consulting.

Han ser nu MitId som en lille succeshistorie, hvor brugernes problemer er blevet taget alvorligt, og med en målrettet indsats fra myndighedernes side, er det på relativt kort tid lykkedes at vende en truende katastrofe til noget positivt, som danskerne kan bruge.

”Der er ingen tvivl om at selve udrulningen af MitID var problematisk, og der er meget læring at tage med fra den proces, når det næste store digitale projekt skal rulles ud til danskerne. Vi skal sikre at alle borgere kan komme med fra start, og det kræver ikke mindst, at der skal være hjælp til rådighed for dem, der finder løsningen svær,” siger Asger Højen Danielsen.

Rapporten IT i praksis® viser, at mere end halvdelen af borgerne bedømmer løsningen som ’god’ (57 pct.). Sidste år var det kun hver tredje dansker, der havde det syn på MitID.

Hos interesseorganisationen Dansk IT glæder formanden for udvalget for it i den offentlige sektor, Ejvind Jørgensen, sig også over at danskerne er blevet mere tilfredse med MitID, men kommer samtidig med en klar opfordring:

”Det er en fornuftig udvikling i brugertilfredsheden, men det er også fra et lavt udgangspunkt, så den positive tendens må ikke blive en sovepude. Det er nødvendigt at være ambitiøs med de offentlige digitale løsninger, ikke mindst en så central infrastruktur som MitID, der er danskernes adgang til mange af de andre digitale servicetilbud fra det offentlige. Derfor kræver MitID som platform og den hjælp, der tilbydes brugerne, fortsat fokus,” siger Ejvind Jørgensen fra Dansk IT og tilføjer: ”Det er vigtigt at vi lærer af den problematiske udrulning, hvor mange borgere følte, de blev ladt i stikken. Det må ikke ske igen.”

Om IT i praksis®
For 28. år i træk har Rambøll Management Consulting i samarbejde med Dansk IT gennemført den omfattende undersøgelse IT i praksis®, som kortlægger aktuelle udfordringer, tendenser og muligheder, som danske virksomheder og myndigheder møder i deres bestræbelser på at skabe værdi gennem digitalisering. Rapporten giver desuden svar på borgernes holdning til blandt andet digital kommunikation og brugen af velfærdsteknologi.

Den private sektor afrapporteres på baggrund af et repræsentativt udsnit af de 1.000 største virksomheder fordelt på 20 brancher. Fra den private sektor har 120 it-ansvarlige og 42 forretningsansvarlige fra Danmarks top-1000 virksomheder deltaget. Fra den offentlige sektor har 102 it-ansvarlige og 70 forretningsansvarlige på kommunalt, regionalt og statsligt niveau deltaget. For at kunne tegne et fyldestgørende billede af både holdninger, udfordringer og tendenser er der skelnet mellem den offentlige og den private sektor i en hhv. dansk og engelsk rapport.

I borgerundersøgelsen har 1.000 danske borgere i et online webpanel besvaret en række spørgsmål gennem et online webpanel om digitalisering i den offentlige sektor, herunder hvordan borgerne forholder sig til øget it-kriminalitet, deres anvendelse af digitale services samt, hvordan det øgede brug af kunstig intelligens opleves og håndteres af det offentlige. Resultaterne fra borgerundersøgelsen fremgår af den danske udgave af IT i praksis®.
IT i praksis® er gennemført i april til august 2023.
 

MitID