Danskerne kræver, at det offentlige fortæller om brugen af kunstig intelligens

Ni ud af ti borgere siger, at de vil vide, hvis en offentlig afgørelse er truffet ved hjælp af kunstig intelligens. Det viser rapporten IT i praksis® fra Rambøll og Dansk IT, som netop er udkommet med.

Digitale Danmark
Offentlige organisationer gør i stigende grad brug af kunstig intelligens. Den tendens møder modstand blandt danskerne ifølge den nye rapport IT i praksis®. Mere end halvdelen af borgerne (59 pct.) synes ikke, at det er acceptabelt at anvende kunstig intelligens i forbindelse med afgørelser i det offentlige, og hele ni ud af ti vil vide, hvis kunstig intelligens har været i brug. Det stiller store krav til myndighederne.

”Som en del af IT i praksis®-undersøgelsen har vi også spurgt myndighederne til deres brug af kunstig intelligens. Kun 17 pct. af myndighederne har i dag klare retningslinjer for, hvordan kunstig intelligens som ChatGPT kan og skal bruges,” siger Asger Højen Danielsen fra Rambøll. Han er ekspert i offentlig digitalisering og medansvarlig for IT i praksis®.

IT i praksis® har i flere år undersøgt borgernes oplevelse af de digitale servicetilbud fra det offentlige. Og her er det ifølge Asger Højen Danielsen tydeligt, at det, der sikrer en høj tilfredshed og tillid til tilbuddene, er transparens.

”Borgerne vil vide, hvordan data bliver brugt, til hvad og af hvem – eller de vil i det mindste have en oplevelse af, nemt at kunne få de informationer. Med borgernes forventninger følger store krav til myndighederne. De skal tydeligt dokumentere, når der er brugt kunstig intelligens, og de skal skabe nogle forståelige og synlige retningslinjer for de medarbejdere, der sidder med opgaverne. Sidst, men ikke mindst, skal medarbejderne have et kompetenceløft, som kan hjælpe dem med at forstå og forklare borgerne, hvordan kunstig intelligens har påvirket en afgørelse fra det offentlige. Kan de ikke det, kan det gå ud over den grundlæggende tillid til systemet,” siger Asger Højen Danielsen.

Tallene fra IT i praksis viser tydeligt, at anvendelse af kunstig intelligens giver anledning til bekymring hos borgerne. Offentlige organisationer skal tage dette alvorligt og prioritere tydelig kommunikation over for borgerne, når nye tiltag med kunstig intelligens planlægges. Hos Dansk IT følger man også udviklingen tæt.

”Der er ingen tvivl om, at kunstig intelligens kan hjælpe med at styrke den offentlige sektor og give mulighed for at gøre mange ting hurtigere og mere effektivt. Det er nødvendigt i en offentlig sektor, der er under pres, og det potentiale skal naturligvis udnyttes. Derfor er det vigtigt, at man kommer i gang med konkrete initiativer for at indhente erfaringer. Men tallene fra IT i praksis® viser med alt tydelighed, at der er behov for både tillid og transparens, hvis vi skal have borgerne med,” siger Ejvind Jørgensen, som er formand for Dansk IT’s udvalg for it i den offentlige sektor. Han uddyber:

“Det er helt centralt, at grundlæggende forvaltningsretlige principper og dyder opretholdes. At afgørelser skal være begrundet, og at de som udgangspunkt kan ankes. Kunstig intelligens er et oplagt værktøj til at skabe overblik over et sagskompleks eller til at komme med forslag til, hvordan en afgørelse kunne se ud. Men hvor afgørelser ikke er baseret på rent objektive forhold, så er det væsentligt at sådanne afgørelser altid er vurderet af en kompetent sagsbehandler. Hertil kommer, at det er vigtigt, at man som offentlig myndighed er transparent omkring brugen af kunstig intelligens, så man værner om den helt centrale tillid mellem borgere og myndigheder, som er en grundpille i det danske samfund.”

Om IT i praksis®
For 28. år i træk har Rambøll Management Consulting i samarbejde med Dansk IT gennemført den omfattende undersøgelse IT i praksis®, som kortlægger aktuelle udfordringer, tendenser og muligheder, som danske virksomheder og myndigheder møder i deres bestræbelser på at skabe værdi gennem digitalisering. Rapporten giver desuden svar på borgernes holdning til blandt andet digital kommunikation og brugen af velfærdsteknologi.

Den private sektor afrapporteres på baggrund af et repræsentativt udsnit af de 1.000 største virksomheder fordelt på 20 brancher. Fra den private sektor har 120 it-ansvarlige og 42 forretningsansvarlige fra Danmarks top-1000 virksomheder deltaget. Fra den offentlige sektor har 102 it-ansvarlige og 70 forretningsansvarlige på kommunalt, regionalt og statsligt niveau deltaget. For at kunne tegne et fyldestgørende billede af både holdninger, udfordringer og tendenser er der skelnet mellem den offentlige og den private sektor i en hhv. dansk og engelsk rapport.

I borgerundersøgelsen har 1.000 danske borgere i et online webpanel besvaret en række spørgsmål gennem et online webpanel om digitalisering i den offentlige sektor, herunder hvordan borgerne forholder sig til øget it-kriminalitet, deres anvendelse af digitale services samt, hvordan det øgede brug af kunstig intelligens opleves og håndteres af det offentlige. Resultaterne fra borgerundersøgelsen fremgår af den danske udgave af IT i praksis®.
IT i praksis® er gennemført i april til august 2023.
 
AI OFF