Danske virksomheder er slet ikke klar til at udnytte AI – kan få alvorlige konsekvenser

Selvom AI-toget allerede kører for fuld fart, og teknologiske landvindinger som generativ AI skaber helt nye produktivitetsmuligheder, risikerer mange danske virksomheder at blive efterladt på perronen. De har nemlig ikke sikret, at organisationen har kompetencerne til at kunne udnytte AI-teknologien. Det kan få alvorlige konsekvenser, advarer Rambøll Management Consulting og Dansk IT på baggrund af undersøgelsen IT i praksis®.

AI
Alt for mange danske virksomheder er endnu ikke klar til at udnytte det betydelige forretningsmæssige potentiale, som generativ AI – kunstig intelligens – rummer. Virksomhederne har ikke det kompetencemæssige fundament på plads til at kunne bringe generative AI-løsninger som ChatGPT og Bard i spil på en måde, så det kan lette medarbejdernes arbejde og øge produktiviteten i virksomheden. Samtidig mangler virksomhederne klare retningslinjer for brugen af generativ AI på arbejdspladsen. Det viser undersøgelsen IT i praksis® 2023-24, som Rambøll Management Consulting og Dansk IT står bag.

IT i praksis®-undersøgelsen dokumenterer blandt andet, at 66 pct. af de private virksomheder ”slet ikke” har inkluderet generativ AI i den obligatoriske oplæring og træning af medarbejderne. 28 pct. kan svare, at de ”i nogen grad” har det som en del af træningen, mens blot 4 pct. har det i “høj grad.”

IT i praksis® har også set nærmere på, om virksomhederne har styr på retningslinjerne for brugen af generative AI-løsninger, og også her er der plads til forbedringer. 51 pct. af virksomhederne svarer nemlig ”slet ikke” til spørgsmålet. 29 pct. har ”i nogen grad” retningslinjer, og 18 pct. har det ”i høj grad”.

”Vi har taget hul på en helt ny digital tidsalder, hvor generativ AI vil komme til at gennemsyre vores arbejdsdag, og hvor en progressiv og innovativ brug af AI-værktøjerne kan have afgørende betydning for produktiviteten og skabe betydelige konkurrencefordele. Hvis potentialet i generativ AI skal kunne indfries, kræver det, man både giver medarbejderne mulighed for at uddanne sig og for at eksperimentere med teknologierne, og at man samtidig også har klare retningslinjer for brugen af løsningerne på arbejdspladsen,” siger Kim Stensdal, chef for kommunikation og viden i Dansk IT.

”Generativ AI vi komme til at transformere mange arbejdsopgaver i de kommende år, og vi kan allerede nu se, at de virksomheder, der målrettet går efter at udnytte potentialet, opnår betydelige konkurrencemæssige fordele. IT i praksis® viser, at mange virksomheder lurepasser i øjeblikket, og det vil vi gerne advare imod. AI-toget kører allerede for fuld fart, og virksomhederne risikerer at blive efterladt på perronen. Det er vigtigt at have en klar strategi og vision for, hvordan man ønsker, at generativ AI skal styrke virksomheden,“ siger Steen Christensen, direktør i Rambøll Management Consulting.

Nødvendigt med kompetencer og retningslinjer
Det er især værktøjer som ChatGPT og Bard, der er baseret på store sprogmodeller (LLM’er), der i det seneste år har skabt en øget bevidsthed om generativ AI i den brede befolkning. Hverken kompetenceniveauet, retningslinjerne eller de vigtige etiske diskussioner er dog helt fulgt med den eksplosive udvikling inden for generativ AI, advarer Dansk IT og Rambøll Management Consulting.

Til spørgsmålet om man aktivt overvejer/diskuterer etiske implikationer ved brugen af generative AI-værktøjer, tegnes også et billede af, at mange virksomheder endnu ikke har fået taget hul på denne del af arbejdet med AI. Således svarer næsten hver tredje private virksomhed, at de ”slet ikke” har dette, mens 40 pct. har det i “nogen grad”.

”Det er vigtigt, at der tages aktivt stilling til, hvor og hvordan man kan anvende generativ AI i dagligdagen på arbejdspladsen, og at man har en meget åben og direkte dialog om dette ud fra nogle klare politikker og retningslinjer,“ lyder det fra Steen Christensen fra Rambøll Management Consulting.

Kim Stensdal fra Dansk IT uddyber:

“F.eks. bør man give medarbejderne indsigt i, hvordan de skriver skarpe promts, der genererer de bedste outputs, og kildekritik bør også være en del af opkvalificeringen. Når vi taler generativ AI handler det i høj grad om at bruge løsningen på den rigtige måde til den rigtige opgave - først når de to ting flugter, kan der opnås en reel produktivitetsgevinst.”

Hvad må værktøjet bruges til?
Mange af generativ AI-værktøjerne kan umiddelbart anvendes, selvom man kun har begrænsede kompetencer. Den lette tilgængelighed rummer dog en bagside, for det betyder også, at en medarbejder kan tage værktøjet i brug, uden nødvendigvis at kende virksomhedens politik i forhold til, hvordan og hvornår generativ AI kan anvendes.

Må man f.eks. taste information om en kunde ind i ChatGPT, hvis man ønsker hjælp til at skrive en mail til personen? Eller må man anvende Bard til at lave et referat ud fra ens noter fra et møde på arbejdspladsen? Og når man beder værktøjet skrive en tekst, hvor stammer informationerne i teksten så fra – og er der eventuelt bias eller direkte fejl i teksten?

Alt dette er spørgsmål, man som organisation skal kunne håndtere i takt med den øgede udbredelse af generativ AI. Griber man udviklingen an på den rigtige måde, er der et betydeligeligt potentiale for at øge produktiviteten og styrke konkurrenceevnen, lyder det fra Rambøll Management Consulting og Dansk IT.

Om IT i praksis®
For 28. år i træk har Rambøll Management Consulting i samarbejde med Dansk IT gennemført den omfattende undersøgelse IT i praksis®, som kortlægger aktuelle udfordringer, tendenser og muligheder, som danske virksomheder og myndigheder møder i deres bestræbelser på at skabe værdi gennem digitalisering. Rapporten giver desuden svar på borgernes holdning til blandt andet digital kommunikation og brugen af velfærdsteknologi.

Den private sektor afrapporteres på baggrund af et repræsentativt udsnit af de 1.000 største virksomheder fordelt på 20 brancher. Fra den private sektor har 120 it-ansvarlige og 42 forretningsansvarlige fra Danmarks top-1000 virksomheder deltaget. Fra den offentlige sektor har 102 it-ansvarlige og 70 forretningsansvarlige på kommunalt, regionalt og statsligt niveau deltaget. For at kunne tegne et fyldestgørende billede af både holdninger, udfordringer og tendenser er der skelnet mellem den offentlige og den private sektor i en hhv. dansk og engelsk rapport.

I borgerundersøgelsen har 1.000 danske borgere i et online webpanel besvaret en række spørgsmål gennem et online webpanel om digitalisering i den offentlige sektor, herunder hvordan borgerne forholder sig til øget it-kriminalitet, deres anvendelse af digitale services samt, hvordan det øgede brug af kunstig intelligens opleves og håndteres af det offentlige. Resultaterne fra borgerundersøgelsen fremgår af den danske udgave af IT i praksis®.
IT i praksis® er gennemført i april til august 2023.
 

ITIP-AI