Sådan øges værdien af statslige it-investeringer: Her er anbefalinger, input og idéer

Statens investeringer i digitalisering har potentialet til at levere mere værdi, end de gør i dag. Det kræver blandt andet et opgør med den nuværende udbudspraksis, og at både politikerne på Christiansborg og ledelserne rundt omkring i den offentlige sektor engagerer sig mere de store spørgsmål om digitalisering. Finansminister Nicolai Wammen ser gerne et tættere samspil mellem den offentlige og den private sektor.

Nicolai Wammen
Billeder: Carlos Riis-Hansen, Dansk IT


Danmark er hele to gange kåret til verdensmester i offentlig digitalisering af FN. Det er en position, vi som nation har al mulig grund til at være stolt af. Det stor dog også klart, at vi skal blive ved med at sætte nye ambitiøse mål for digitaliseringen, hvis vi skal bevare førerpositionen. Samtidig kan de mange milliarder, der hvert år postes i digitalisering, potentielt levere mere endnu mere værdi, end de gør i dag.

Det var hovedtemaet på Dansk IT’s konference ”Hvordan øges værdien af statslige it-investeringer?”, der blev afholdt for nogle uger siden.

Udgangspunktet for konferencen var den rapport om statens udbudspraksis på digitaliseringsområdet, som Dansk IT’s udvalg for it i den offentlige sektor har udgivet. I rapporten konkluderes det blandt andet, at den nuværende udbudspraksis er for ressourcekrævende, tager for lang tid, ikke skaber tilstrækkelig værdi og er præget af en nulfejlskultur, der ikke understøtter brugen af disruptiv teknologi.

Den grundlæggende udfordring er, som Ejvind Jørgensen, formand for Dansk IT's udvalg for it i den offentlige sektor, udtrykte det på konferencen:

"De penge, vi bruger på at gennemføre en indkøbstransaktion, stikker af. Det fordyrer investeringerne. Hvad værre er, det øger også den kalendertid, som medgår. Der er brug for at øge fokus på, hvordan vi kan maksimere værdien af it-investeringerne ved at fokusere mere på at gøre de rigtige ting.”

Finansministeren ønsker tættere samspil

Hovedtaleren på konferencen var finansminister Nicolai Wammen (S), der blandt andet beskrev sine visioner for den offentlige digitalisering og også løftede lidt af sløret for, hvad vi kan vente os af regeringens kommende digitaliseringsstrategi.

Nicolai Wammen tog samtidig udgangspunkt i nogle af temaerne i rapporten – og blandt andet efterlyste finansministeren et tættere samspil mellem den offentlige og den private sektor.

"Jeg er meget optaget af, at vi får kigget på samspillet mellem det offentlige og det private. Danmark er nu to gange blevet verdensmester, når det kommer til offentlig digitalisering. Det skal vi være stolte af. Det er et super godt udgangspunkt til at blive endnu bedre og for at sætte nye mål. Det er det, vi i fællesskab skal gøre," lød det fra Nicolai Wammen.

Finansministeren lagde heller ikke skjul på, at han gerne ser, at de statslige udbud på digitaliseringsområdet i mindre grad end i dag bliver præget af klagesager fra de leverandører, er ender med ikke at løbe med ordren, og at udbuddene i det hele taget er så lidt bureaukratiske som muligt:

"En af vores opgaver er, hvordan det offentlige kan blive en bedre kunde? Hvordan kan vi blive mere præcise i, hvad det er, vi gerne vil og måske mindre rigide i alle de håndtag, der bliver trukket i? Hvordan kan vi få lavet nogle udbud, som på den ene side giver os det, vi har brug for, og på den anden side er så lidt bureaukratiske og bøvlede som muligt?"

Samtidig medgav finansminister Nicolai Wammen, at der i hvert fald på nogle områder kan være behov for at kigge på, om der er en uhensigtsmæssig nulfejlskultur i den offentlige sektor, der ikke matcher ambitionen om at kunne udnytte potentialet i nye, disruptive teknologier.

"Der sker fejl inden for alting - og det gør der også inden for it. Det kan godt være, at vi på nogle områder skal have en lidt større risikovillighed, hvis det så kan give et bedre slutprodukt eller noget udvikling, vi kan have glæde af på andre områder. Det handler om at finde balancen," lød det fra Nicolai Wammen på Dansk IT’s konference.

Budskaber og kommentarer fra dagen

En lang række andre politikere, eksperter og debattører bød også ind med idéer og input i løbet af dagen. Herunder er et lille udpluk af nogle af budskaberne.

Om potentialet for at øge værdien at it-investeringerne:

"Digitalisering er en enorm vigtig driver for at udvikle det danske samfund. Med digitaliseringen er der nogle rigtig gode muligheder for at skabe klog vækst, velstand og velfærd for Danmark."

"Jeg har endnu ikke set en virksomhed, der kan styre sig til storhed. Styring er ikke alt. Der er også andre ting - der er innovation og det at kunne eksekvere og organisere. Vi har brug for at have en bevægelse fra at gøre tingene rigtigt til at gøre de rigtige ting. Vi har brug for en mere strategisk tilgang."
- Ejvind Jørgensen, formand for Dansk IT's udvalg for it i den offentlige sektor

Om behovet for et opgør med nulfejlskulturen:

"Hvis man vil have noget, hvor alt er 100 procent sikkert, er det helt sikkert, at så kommer der ikke til at ske noget."
- Bettina Hagerup, direktør for markeder i Dansk Erhverv

"Det handler om at finde det gode balancepunkt. Der er nogle principper, der er knæsatte, og dem skal man selvfølgelig respektere, og der er nogle juridiske elementer i en udbudsproces, som skal håndteres, så det er ikke det, det handler om. Men så er der den her nulfejlskultur, der ekstrapolerer nogle af de risici, der er, til noget, så det ikke er konstruktivt. Så det handler om at udnytte rammerne på den gode måde."
- Jens Hornemann, Dansk IT's udvalg for it i den offentlige sektor

Om de mange klagesager i forbindelse med udbud:

"Vi skal have en mere tillidsbaserede tilgang. Det er ikke et udtryk for, at vi ikke vil have den rigtige vare i den rigtige kvalitet til den rigtige pris. Men vi vil gerne åbne op for, om vi måske kan gøre det klogere. Det er klart, at juraen skal være på plads. Der er ret ofte eksempler på, at dem, der ikke vinder en ordre, klager over den beslutning, der er taget - også selvom det er på baggrund af ting, som strengt talt nok ikke har været udslagsgivende for, hvem der fik ordren."
- Finansminister Nicolai Wammen (S)

"Når det kommer til udbudsprocesserne, skal vi passe på med ikke at være for rigide og regelrette, så vi bremser innovationen. Det er lidt ligesom, når man spiller fodbold: Man har behov for at line fodboldbanen op, men vi kan ikke lave regler for alt, hvad vi laver inde på banen, for så er der aldrig nogen, der kommer til at lave en ny finte eller bruge hæl og tå."
- Mona Juhl, MF (K)

"Det er ikke leverandørerne, der er nogle skurke. Det er heller ikke staten, konsulenterne, advokaterne eller politikerne, der er nogle skurke. Vi har alle et ansvar, og jeg vil gerne opfordre til, at alle kigger indad."
- Ejvind Jørgensen, formand for Dansk IT's udvalg for it i den offentlige sektor

"Når man har den kultur, så er vi som staten og som det offentlige nødt til at gardere os og gå med både livrem og seler. Så hvis vi skal have en kultur, hvor vi prøver at gøre det lidt mere åbent og smidigt, er vi også nødt til at opleve, at vi så ikke bliver ramt bagfra med 180 i timen med juraen. Der er ikke nogen let løsning på det her, men behov for en fælles overvejelse og reflektion over, hvordan vi kan gøre det."
- Finansminister Nicolai Wammen (S)

Om behovet for at få både lederne og politikerne mere på banen:

"Det nytter ikke noget, hvis direktøren ikke er involveret, hvis man har et stort it-projekt. Digitalisering er flyttet ind på direktionsgangene, fordi det er vigtigt, at direktøren er involveret, når det er forretningsudviklings-projekter og kulturudviklings-projekter."
- Bettina Hagerup, direktør for markeder i Dansk Erhverv

"Det her er et hårdt og langt sejt træk i alle ministerier, hvor vi skal tage det meget alvorligt og blive ved med at gøre det. Danmark er langt fremme, og alligevel har vi et stort stykke arbejde foran os. Der er intet quick fix. Det er bare at smøge ærmerne op, og så skal der arbejdes med det på tværs af det politiske spektrum."
- Kasper Roug, MF (S)

14 anbefalinger fra Dansk IT

•    Udbudsloven skal i offensiven - med fokus på øget og mere værdiskabende markedsdialog
•    Der skal være mere plads til reel vurdering, skøn og sund fornuft i tilbudsevalueringen
•    Rammeaftaler skal vælges og anvendes ud fra de rigtige motiver   
•    Der skal udvikles et kodeks for det gode udbud
•    Der skal gøres op med nul-fejls kulturen og den manglende risikovillighed
•    Klagefokus og trusler om klager skal erstattes af læring og tillid  
•    Der skal igangsættes et strategisk kompetenceløft med større fokus på kapabilitet
•    Der skal nedsættes et permanent Digitaliseringsudvalg i Folketinget
•    Der skal etableres en digital og statslig indkøbsplatform
•    Hands-on for-projekter før udbud af større, komplekse it-projekter skal være et krav
•    Der skal indføres metoder til objektiv ressourceestimering og prissætning af større it-projekter
•    Der skal opstilles modenhedskrav som en fælles referenceramme for god kvalitet
•    Bevillingssystemets bredde skal udnyttes og finansieringsmodellerne gentænkes
•    Der er behov for en ny national strategi for sourcing og udbud af statslige it-systemer
 

Nicolai Wammen 3

"Jeg er meget optaget af, at vi får kigget på samspillet mellem det offentlig og det private."

Finansminister Nicolai Wammen (S)
Ejvind Jørgensen

"Digitalisering er en enorm vigtig driver for at udvikle det danske samfund. Med digitaliseringen er der nogle rigtig gode muligheder for at skabe klog vækst, velstand og velfærd for Danmark."

Ejvind Jørgensen, Dansk IT
Bettina og Jens

"Hvis man vil have noget, hvor alt er 100 procent sikkert, er det helt sikkert, at så kommer der ikke til at ske noget."

Bettina Hagerup, Dansk Erhverv
Kasper og Mona

"Når det kommer til udbudsprocesserne, skal vi passe på med ikke at være for rigide og regelrette, så vi bremser innovationen. Det er lidt ligesom, når man spiller fodbold: Man har behov for at line fodboldbanen op, men vi kan ikke lave regler for alt, hvad vi laver inde på banen, for så er der aldrig nogen, der kommer til at lave en ny finte eller bruge hæl og tå."

Mona Juhl, MF (K)
OffDig 1

Store forandringer i vente: Dette bliver afgørende for den offentlige digitalisering i de kommende år

Den offentlige digitalisering bevæger sig ind i en ny æra. Nye digitale teknologier og muligheder står i kø og skaber et betydeligt potentiale for at modernisere og styrke den offentlige sektor. Samtidig kalder udviklingen på stærkere ledelse og en grundlæggende demokratisk diskussion om, hvad vi egentlig vil med digitaliseringen. Læs reportagen fra OffDig 2021.