Offentlig ledelse af digitalisering [Webinar]

Tirsdag d. 30. april kl. 14-15

Om webinaret

* Du behøver ikke at være leder for at deltage i webinaret, da det tager udgangspunkt i ledelse i bred forstand.

Digitalisering er kommet på ledelsens dagsorden i den offentlige sektor – ikke bare som redskab til effektivisering men også til at reducere problemet med mangel på arbejdskraft og for at kunne tilbyde service af bedst mulig kvalitet til borgerne.

Mange offentlige ledere er dog endnu usikre på deres rolle og opgaver i forhold til digitalisering. På webinaret beskriver Kenneth Kristensen med afsæt i hans nylige PhD afhandling og en masse praktiske eksempler bl.a. spørgsmålene:
- Hvad er barriererne for at ledelsen tager ansvar for digitalisering?
- Hvad vil det sige at være ”digital entreprenør”?
- Hvad er opgaverne og rollerne for ledelsen i digitalisering?
- Er ledelse af digitalisering anderledes end ledelse af andre temaer?

Webinaret afsluttes med mulighed for at stille spørgsmål.

 

Taler

Kenneth Kristensen, Reel Udvikling, PhD i ledelse af digitalisering, tidligere kommunaldirektør.

 

Derfor skal du deltage

- Få et sprog for ledelsesopgaver og -roller i digitalisering
- Bliv inspireret til offentlig ledelse af digitalisering – og hvordan du kan hjælpe din egen leder på vej
- Modtag indsigt i ny dansk forskning om offentlig ledelse af digitalisering

 

Målgruppe

Alle med ansvar for eller nysgerrighed på ledelse af digitalisering i den offentlige sektor.