Ansvarlig digitalisering

Igennem konferencer og events vil vi til efteråret sætte fokus på digitaliseringens rolle og potentiale for ikke 'blot' at digitalisere, men gøre det 'rigtigt'

Til efteråret kan du glæde dig til både nogle af Dansk IT's traditionsrige og stolte konferencer, og andre, nye tilbud. Vi giver rig mulighed for at blive fagligt opdateret - vel at mærke sammen med andre, on-site såvel som online, og med fokus få hvor vi som digitale og it-professionelle spiller en rolle.

Du kan se frem til drøftelser inden for dataetik og nye teknologiers betydning for vores omgang med data, AI, automatisering og algoritmeunderstøttet beslutningsstøtte, governance, lovgivning og innovation. Hermed vil du få et bredt udbud af faglige oplæg, debatter og drøftelser, men også workshops og andre hands-on-aktiviteter om måden digitalisering kan og skal hjælpe os til en bedre fremtid. Dansk IT var medvirkende til udarbejdelsen af grundlaget for ’digitaliseringsklar lovgivning’. I 2021 taler vi (også) om lovgivningsklar digitalisering, og vi fortsætter arbejdet for at sikre at digitalisering bliver den teknologiske løftestang verden, og vi, fortjener. 

Programmet for efteråret er under udarbejdelse. Vi tør dog godt love et stort fagligt-socialt udbytte, uanset om du kommer fra it-organisationen, jura, HR eller om du er udvikler. På DIT Akademi lader vi forskelligheder mødes for at løfte den betydning vi, som it-og digitale professionelle, har for at skabe et bedre samfund, en grønnere fremtid og en bedre verden.